Невинаги е възможно да променим външните обстоятелства, но във всеки един случай сме способни да изберем отношението си към тях.


Мога да бъда полезен при следните състояния:
Контакти и записване на час:

гр. София, ж.к. Хладилника, ул. Банат 25